Justynka w Fundacji

1% dla JustynkiJustynka jest Podopieczną Fundacji:

Zdążyć z pomocą

Subkonto Justynki

1% dla Justynki

Dziękujemy za pomoc

Reportaż z koncertu – 26.01.2014 r

anna_wyszkoni

Wkręć się w pomaganie

Polecamy

prodeste

Poradnik autystyczny

poradnik

Napisz do nas

danutawiacek@onet.eu

Translate element

Sensoryzmy w całościowych zaburzeniach rozwoju

Jedną z pierwszych osób, które opisały zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem) był Carl Delacato. Na początku lat siedemdziesiątych przebadał grupę około 900 dzieci z autyzmem z różnych krajów. W wyniku tych badań okazało się, że zaburzenia percepcyjne dotyczą nawet 98% osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w obrębie dotyku). Najmniej badanych wykazywało zaburzenia w obrębie zmysłu smaku i węchu (24 – 28%).

Delacato podzielił zaburzenia sensoryczne na trzy grupy:

 1. Nadwrażliwość
 2. Niedowrażliwość
 3. Biały Szum

Ze względu na rodzaj zaburzenia osoba nim dotknięta może przejawiać różnorakie sensoryzmy – zarówno mające na celu dostymulowanie niewrażliwego zmysłu, jak również unikanie bodźców przy nadwrażliwości. Biały Szum jest zaburzeniem, w którym układ nerwowy osoby chorej sam wytwarza bodźce, niezależnie od czynników zewnętrznych. Osoba dotknięta tym rodzajem dysfunkcji przejawia szczególnego rodzaju sensoryzmy – sprawia wrażenie oderwanej od rzeczywistości i całkowicie skoncentrowanej na nieistniejącym świecie. Warto dodać, że każdy, także zdrowy człowiek doświadcza od czasu do czasu tego rodzaju zaburzeń, których przykładem jest szum/piszczenie w uszach.

Sensoryzmy charakterystyczne dla zmysłu wzroku

Nadwrażliwość:

 • wpatrywanie się w mikroskopijne pyłki ku­rzu lub maleńkie punkciki w otoczeniu.

 • kiwanie się w przód i w tył, na boki.

 • fascynacja ruchem kołowym, kręcącymi się przedmiotami, zabawkami.

 • zdolność do odtwarzania najdrobniejszych szczegółów z otoczenia.

 • rozciąganie śliny między palcami i przyglądanie się jej pod światło.

 • fascynacja patrzeniem przez dziurki, pęknięcia, palce.

 • niechęć do luster, czasem fotografii.

 • fascynacja skomplikowanymi wzorami.

 • lęk przed silnym światłem, często nawet przed światłem o umiarkowanym natężeniu.

 • niechęć do dużych, mocno naświetlonych przestrzeni

Niedowrażliwość:

 • kołysanie się w przód, w tył, na boki

 • zainteresowanie źródłami światła – wpatrywanie się w światło

 • chodzenie powoli dookoła przedmiotów połączone z intensywnym przyglądaniem się im

 • lęk wysokości

 • lęk przed ciemnością

 • obracanie przedmiotów tuż przed oczami

 • fascynacja lustrami, szybami

 • machanie palcami w polu widzenia

 • fascynacja ruchem przedmiotów na wietrze

 • rozrzucanie przedmiotów, zwłaszcza kolorowych

 • darcie papieru

“Biały szum”:

 • “szklisty” wzrok

 • patrzenie “przez” ludzi, przedmioty

 • rozciąganie powiek

 • uciskanie gałki ocznej

 • bardzo mocne zaciskanie powiek

Sensoryzmy charakterystyczne dla zmysłu słuchu

Nadwrażliwość:

 • dziecko sprawia wrażenie głuchego

 • zatykanie uszu, lęk przed gwałtownymi dźwiękami

 • brak reakcji na głośne hałasy przy jednoczesnych silnych reakcjach na ciche dźwieki

 • lęk przed zwierzętami

 • protest przy obcinaniu włosów

 • lęk w miejscach publicznych

 • wsłuchiwanie się w bardzo ciche dźwięki

 • powtarzanie komunikatów, które ktoś wypowiedział w odległym pomieszczeniu

 • robienie wokół siebie hałasu – krzyki, walenie rękami w różne powierzchnie, klaskanie. Zachowanie to ma na celu przejęcie kontroli nad środowiskiem słuchowym. Dla dziecka z nadwrażliwością słuchową głośne bodźce generowane przez siebie samego są przykre, ale możliwe do kontrolowania a także pozwalają zagłuszyć dźwięki nad którymi nie ma kontroli – pochodzące z otoczenia. Dziecko może bardzo dobrze tolerować nawet znaczący hałas, pod warunkiem, że jest jego autorem lub ma na niego bezpośredni wpływ.

Niedowrażliwość:

 • wytwarzanie rytmicznych hałasów

 • fascynacja urządzeniami elektrycznymi, wydającymi dźwięki

 • natrętne spuszczanie wody w toalecie, odkręcanie kranów

 • krzyki

 • darcie papieru

 • wielokrotne trzaskanie drzwiami lub zamykanie ich i otwieranie z różną siłą

 • fascynacja przedmiotami piszczącymi, dźwięczącymi

 • zamiłowanie do gwarnych i tłocznych miejsc

Zachowania mają na celu dostarczanie sobie bodźców dźwiękowych w dużych ilościach. W odróżnieniu od dzieci nadwrażliwych słuchowo, te niedowrażliwe będą szczęśliwe, gdy inne osoby dołączą do nich w działaniach mających na celu zwielokrotnienie hałasu w otoczeniu.

Biały szum:

 • zaabsorbowanie dźwiękami płynącymi z organizmu

 • szybkie bieganie i zastyganie w bezruchu (wsłuchiwanie się w bicie własnego serca)

 • hiperwentylacja

 • kołysanie się

 • wkładanie przedmiotów i palców do uszu

 • przyjmowanie nienaturalnych pozycji ciała – stymulacja ucha wewnętrznego

Zachowania te mają na celu próbę zredukowania nieprzyjemnych na ogół doświadczeń sensorycznych wyzwalanych przez układ nerwowy, znacznie rzadziej – ich wzmocnienie, jeżeli biały szum łączy się z niedowrażliwością.

Sensoryzmy charakterystyczne dla zmysłu dotyku i równowagi

Zaburzenia w zakresie odbioru i analizy bodźców czuciowych mogą dotyczyć kilku obszarów:

 • czucia powierzchniowego (skórnego)

 • czucia głębokiego (propriorecepcja – informacje z kurczących i rozciągających się mięśni, ścięgien oraz rozciąganych i uciskanych stawów)

 • czucia temperatury (termorecepcja)

 • czucie położenia i ruchów ciała w przestrzeni poczucie równowagi

Czucie powierzchniowe i czucie temperatury:

Zaburzenia w tym zakresie mogą być różne w różnych partiach ciała. Obserwacja sensoryzmów (taktylizmów) skierowanych na czucie powierzchniowe wymaga więc podejścia bardzo ostrożnego i analitycznego. Bardzo często zdarza się, że ta sama osoba ma silną nadwrażliwość czucia powierzchniowego w obrębie twarzy przy jednoczesnej niedowrażliwości, na przykład kończyn.

Niedowrażliwość:

 • pocieranie, głaskanie, skubanie itp. różnych partii twarzy

 • dotykanie różnych powierzchni, głaskanie ścian

 • pocieranie różnymi materiałami w niedowrażliwe partie ciała

 • szczypanie, drapanie, gryzienie się

 • uderzanie się

 • szukanie wrażeń cieplnych

 • chodzenie nago, tendencja do rozbierania się

 • chodzenie na bosaka, dążenie do ściągania obuwia

 • rozdrapywanie ran

Nadwrażliwość:

 • unikanie dotyku, obronność dotykowa

 • niechęć do noszenia nowych ubrań

 • skrajna niechęć do metek w ubraniach

 • nadmierne łaskotki w niecodziennych partiach ciała

 • unikanie kontaktu z substancjami sypkimi, lepkimi, klejącymi

 • masturbacja (delikatna)

 • głaskanie się miękkimi przedmiotami, fakturami

 • nietolerancja obcisłych ubrań

 • dotykanie samego siebie niemal zawsze ma formę czynności rytmicznych i powtarzalnych

 • lęk przed wodą

 • słaba tolerancja zmian temperatury

 • lęk przed wiatrem

 • lęk przed czesaniem włosów

Biały szum:

 • częste drapanie się

 • “gęsia skórka” bez przyczyny

Czucie głębokie:

Zaburzenia w tym obszarze są nadzwyczaj częste u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Osoby z zaburzeniami czucia głębokiego mają poważne problemy z precyzją ruchów. Na ogół doświadczają dyspraksji.

Niedowrażliwość:

 • nienaturalne wyginanie kończyn

 • machanie rękami, potrząsanie

 • zaplatanie palców

 • ssanie palców

 • zawijanie się w koce, firanki

 • wciskanie się w kąty, za meble itp.

 • siadanie na rękach, nogach

 • człapanie nogami podczas chodzenia

 • masturbacja (gwałtowna)

 • wkładanie różnych rzeczy do ust

 • zagryzanie warg

 • uderzanie ciałem o różne powierzchnie

 • zeskakiwanie z dużych wysokości

 • podwyższony próg bólowy

 • wbijanie sobie ostrych przedmiotów w ciało

 • hiperaktywność

 • wiotkość mięśni

 • potykanie się

 • niekontrolowane, chaotyczne ruchy kończyn

 • niezdolność do różnicowania miejsca w którym następuje dotyk, bez kontroli wzroku

 • niszczenie przedmiotów, upuszczanie ich ze względu na niezdolność do oceny własnej siły i ruchu

 • chodzenie na palcach

Nadwrażliwość:

 • niechęć do przytulania się, dotykania przez inne osoby

 • niechęć do podawania dłoni na powitanie

 • duża reaktywność na zmiany ciśnienia atmosferycznego

 • złe samopoczucie w środkach lokomocji

 • ociężałość ruchowa

 • podwyższone napięcie mięśniowe

 • chodzenie na szeroko rozstawionych nogach

 • nietolerowanie twardych pokarmów

 • usztywnienie ciała, niechęć do zmieniania pozycji ciała

 • lęk przed tłumem ludzi

Biały szum:

 • nagłe, niekontrolowane wybuchy wszelkich możliwych taktylizmów, a następnie zamieranie w bezruchu

 • napady hiperaktywności u dziecka na ogół spokojnego

Zmysł równowagi:

Niedowrażliwość:

 • kręcenie się w kółko

 • fascynacja huśtawkami, karuzelami

 • skakanie, bieganie, hiperaktywność

 • dążenie do gwałtownych zmian w położeniu głowy i ciała

 • kołysanie się w przód i w tył a także na boki

 • niezdolność do prostego siedzenia na krześle

 • niezdolność do stania na jednej nodze

Nadwrażliwość:

 • niepewność, lęk grawitacyjny

 • niechęć do zmian pozycji głowy, czasami przy jednoczesnej autostymulacji grawitacyjnej (podskoki w pionie)

 • miarowe, powolne kołysanie się

 • niechęć do poruszania się, preferowanie pozycji siedzącej, lub leżącej

 • zataczanie się podczas chodzenia

Biały szum:

 • zawroty głowy

 • zataczanie się

 • potykanie się

 • nagłe blednięcie, nudności

 

Sensoryzmy charakterystyczne dla zmysłu smaku i węchu

Zmysły węchu i smaku są zmysłami bardzo pierwotnymi. Zmysł węchu pozwala dziecku poznawać świat jeszcze w okresie, gdy zmysły takie jak wzrok i słuch nie są do końca dojrzałe. Pozwala także niemowlęciu odróżniać to, co znane, od tego, co jest całkiem nowe i obce. Podobne funkcje spełnia we wczesnym rozwoju człowieka zmysł smaku. Z tej przyczyny, zaburzenia odbioru i analizy bodźców słuchowych i smakowych stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń rozwoju człowieka a także w powszechnym odbiorze – uważane są za szczególnie nieakceptowalne społecznie. W wypadku zmysłu smaku, bardzo często trudno odróżnić, czy dane zachowanie faktycznie dotyczy zmysłu smaku, czy może dotyku – w obrębie jamy ustnej. Śluzówka jamy ustnej i język są bowiem bardzo wrażliwe dotykowo. Należy zawsze starannie rozpatrywać wszelkie objawy występujące w obrębie jamy ustnej.

Niedowrażliwość węchowa:

 • obwąchiwanie ludzi, także ich butów, włosów, pach, krocza

 • obwąchiwanie przedmiotów, także tych powszechnie uważanych za szczególnie odrażające

 • fascynacja własnymi ekskrementami

 • w łagodniejszej formie – obwąchiwanie własnych rąk, ubrań, włosów

 • lizanie własnych rąk

 • zjadanie rzeczy niejadalnych

 • fascynacja zapachami powstającymi przy gotowaniu

 • fascynacja odpadami żywnościowymi

Nadwrażliwość węchowa:

 • rozpoznawanie ludzi po zapachu

 • wyczuwanie różnych zapachów tam, gdzie inni ludzie ich nie czują

 • dziecko skarży się na wszechogarniający smród

 • niechęć do oddawania moczu, stolca

 • wymioty podczas czynności fizjologicznych lub spuszczania wody w toalecie

 • niechęć do karmienia piersią w okresie niemowlęcym

 • opór przed jedzeniem

 • dławienie się, duszności z niejasnych przyczyn (niemedycznych)

Biały szum węchowy:

 • przesłanianie ręką ust i dmuchanie w kierunku nosa

 • hiperwentylacja

 • kierowanie dolnej wargi w kierunku nosa

 • składanie ust “w ciup” i podnoszenie warg wysoko – do nosa

 • wkładanie przedmiotów do nosa

 • ciągłe dłubanie w nosie

Niedowrażliwość smakowa:

 • hiperfagia

 • lizanie różnych przedmiotów

 • lizanie własnych rąk, stóp

 • obgryzanie paznokci

 • wkładanie wszystkiego do ust

Nadwrażliwość smakowa:

 • wypluwanie jedzenia

 • wiotkość ust podczas karmienia

 • dławienie się

 • wymioty podczas jedzenia – lub odruch wymiotny

 • znaczna wybiórczość pokarmowa

Biały szum smakowy:

 • zasysanie policzków do wewnątrz jamy ustnej

 • ssanie języka

 • przysysanie języka do podniebienia

 • gryzienie wewnętrznych stron policzków i języka – czasem do krwi

 • zwracanie pożywienia i ponowne jego jedzenie

 • wkładanie wszystkiego do ust

 • nie zwracanie uwagi na jedzenie

 • niesamodzielność przy jedzeniu wynikające z ignorowania czynności jedzenia (dziecko pozwala się karmić, ale też nie domaga się karmienia)

 • dziecko sprawia wrażenie, jakby nigdy nie było głodne

 • opuchnięcie języka, nadmierny rozrost języka na boki (skutek jego ssania)

Literatura

Carl H. Delacato; “Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko.” Fundacja Synapsis, Warszawa 

Maas V.; “Uczenie się przez zmysły” Wyd.Szkolne i Pedagogiczne 2005

Prawa autorskie

Wszelkie opublikowane materiały i informacje na tej stronie stanowią własność serwisu www.pomocdlajustynki.pl (z wyłączeni cytatów i odwołań do innych autorów). Powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystanie bez zgody właściciela serwisu jest prawnie zabronione (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Zapiski mamy

Zbiórka na drugi nakład książki

duze_s

Archiwum bloga

Aukcje dla Justynki

Proces terapi Justyny wspiera

Fundacja Polstat

Blogosfera “Sami Swoi”


Zaglądamy, podczytujemy i kibicujemy - czyli blogi nam bliskie

Stowarzyszenie „Spektrum”

spektrum

Centrum Rozwoju “Manus Papilio”

logo

Fu Shen Fu Foundation

Współpracuję:

dom (1)

Statystyki strony

Licznik odwiedzin: