Justynka w Fundacji

1% dla JustynkiJustynka jest Podopieczną Fundacji:

Zdążyć z pomocą

Subkonto Justynki

1% dla Justynki

Dziękujemy za pomoc

Reportaż z koncertu – 26.01.2014 r

anna_wyszkoni

Wkręć się w pomaganie

Polecamy

prodeste

Poradnik autystyczny

poradnik

Napisz do nas

danutawiacek@onet.eu

Translate element

Metoda Wygotskiego

Ten program jest wdrażany w przedszkolu, do którego uczęszcza Justynka.

Program autorstwa Galiny Dolya „Klucz do uczenia się” opracowany został na podstawie teorii Lwa Wygotskiego, która zakłada, że w procesie edukacji najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się dziecka. Głównym celem staje się zdobycie narzędzi umożliwiających postęp, a nie konkretny cel edukacyjny – istotne jest “jak”, a nie “co”. Dzięki temu programowi dzieci, oprócz zdobywania  konkretnej wiedzy i nabywania  umiejętności,  uczą się także, jak tę wiedzę i umiejętności  zdobywać.  Program wychodzi  naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

 • ruchu lub bezruchu ciała,
 • skupienia uwagi,
 • określenia zachowań,
 • koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
 • określenie ograniczeń własnego ciała,
 • panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”:

 • uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,
 • uczy się tego, co powiedział nauczyciel,
 • plan nauczyciela staje się jego planem,
 • jest ciekawe,
 • jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,
 • chce się uczyć dla własnej przyjemności,
 • jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

 

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program “Klucz do uczenia się” rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

 • matematyczno-logiczną,
 • ruchową,
 • językową,
 • wizualno-przestrzenną,
 • muzyczną,
 • intrapersonalną (refleksyjną),
 • interpersonalną,
 • przyrodniczą.

Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:

 • praca w parach,
 • refleksja grupowa,
 • praca zespołowa,
 • wspólne sukcesy,
 • wspólna zabawa, czy
 • wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

Opinie o programie “Klucz do uczenia się”:

 • program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów
 • umożliwia uczestniczenie w pełnym procesie poznawania daje możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy
 • sekwencje zaplanowanych działań mają wpływ na umiejętność komunikacji, samoregulacji, procesy poznawcze
 • sprzyja wzrostowi poziomu samodzielności dziecka
 • realizacja programu pozwoliła na wnikliwą obserwację dzieci pod kątem ośmielenia i wsparcia w działaniu, dostrzeżenia sposobów myślenia
 • atmosfera w czasie zajęć przypominała poszukiwanie skarbów
 • konstrukcja programu sprawdza się zarówno w pracy z dziećmi uzdolnionymi, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • udział w programie pozwala dzieciom odnosić sukcesy
 • dostarcza wielu pozytywnych emocji
 • wyposaża dzieci w przekonanie, że ,,trud się opłaca”
 • rozwija sprawność manualną
 • przyczynia się do rozwoju mowy, w znacznym stopniu podnosi zasób słownictwa pojęciowego u dzieci
 • rozwija koncentrację uwagi
 • zastosowanie zewnętrznych pośredników skutecznie likwiduje problemy, na które napotykają dzieci podczas realizacji zadania oraz pozwala przezwyciężać zniechęcenie
 • wyzwolenie własnej aktywności twórczej i poznawczej
 • rozwinięcie poczucia własnej wartości
 • o wartościach metody świadczy możliwość wykorzystania jej w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Warunek ten niewątpliwie spełnia „Klucz do uczenia się”
 • program ułatwia realizację celów ogólnych poprzez szczegółowo zaplanowaną aktywność dzieci
 • powoduje znaczny przyrost umiejętności poznawczych: percepcji, myślenia i wyobraźni
 • społeczny charakter działań wpływa na rozwój umiejętności komunikacji i umiejętności społecznych dzieci
 • buduje wiarę we własne siły, podnosząc poczucie własnej wartości dziecka
 • buduje pozytywne relacje między nauczycielem a dzieckiem oparte na partnerstwie
 • sprzyja wzmocnieniu zaangażowania się rodziców w edukację dzieci
 • wzbogaca warsztat nauczyciela w cenne praktyczne wskazówki
 • poznanie nowych form pracy z uczniami
 • możliwość obserwacji rozwoju uczniów, nabywanie przez nich umiejętności np samodzielnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów…
 • dzieci wykazały się wytrwałością w dążeniu do celu – w przypadku niepowodzeń działanie rozpoczynały od początku
 • uczniowie słuchali się nawzajem, dzielili się swoimi doświadczeniami, udzielali sobie wskazówek
 • dzieci udział w zajęciach traktowały jako zabawę. Zabawa to dla dzieci doskonała metoda nauki ze względu na emocje, które wpływają na jej wyższą efektywność
 • zaczęły w języku codziennym używać nowych określeń np nazwy klocków nie były dla nich żadnym problemem..  
 • program to gwarancja sprostania wymaganiom podstawy programowej.

źródło: http://www.kluczdouczeniasie.pl/pl/strona/kategoria/2/o_programie

 

Prawa autorskie

Wszelkie opublikowane materiały i informacje na tej stronie stanowią własność serwisu www.pomocdlajustynki.pl (z wyłączeni cytatów i odwołań do innych autorów). Powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystanie bez zgody właściciela serwisu jest prawnie zabronione (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Zapiski mamy

Zbiórka na drugi nakład książki

duze_s

Archiwum bloga

Aukcje dla Justynki

Proces terapi Justyny wspiera

Fundacja Polstat

Blogosfera “Sami Swoi”


Zaglądamy, podczytujemy i kibicujemy - czyli blogi nam bliskie

Stowarzyszenie „Spektrum”

spektrum

Centrum Rozwoju “Manus Papilio”

logo

Fu Shen Fu Foundation

Współpracuję:

dom (1)

Statystyki strony

Licznik odwiedzin: